یک مختصر ایران روبیک

ارتباط با ما

توجه

قبل از ثبت نام، حتما به بخش “توضیحات” مراجعه کرده و طبق مراحل ذکر شده اقدام به ثبت نام کنید.

جزئیات و هزینه های کلاس ها را می توانید از آن بخش مشاهده کرده و سپس ثبت نام نمایید.

با تشکر، ایران روبیک